1808 - Finska kriget

1808 - Kriget som sprängde riket

 

HG Wessberg


En populär, lättflytande, resonerande och bitvis underhållande militärhistorisk skildring av kriget mot Tsarryssland 1808-1809 och den svenska förlusten av den östra rikshalvan. Sverige förlorade vid freden i Fredrikshamn i september 1809 hälften av sin yta och en tredjedel av sin befolkning till Ryssland.


HG Wessberg går igenom hur de ledande kretsarna i Sverige med några få undantag totalt missbedömde det krig med Tsarryssland som de flesta hösten och vintern 1807-08 var eniga om skulle komma.


Den svenska militära taktiken efter det ryska anfallet över gränsälven Kymmene älv den 21 februari 1808 var att ständigt retirera för ryska förband som man ofta överskattade i styrka och förmåga. Förlusterna av fästningarna Svartholm och Sveaborg – som båda var nödvändiga för att kunna försvara södra Finland – framstår i detta ljus som helt onödiga och kom att lägga grunden för den svenska förlusten i kriget.


Wessbergs exakta skildring av den svenska militärledningens ofta brist på agerande är förödande, med enstaka undantag som Döbeln och Sandels vars insatser dock inte räckte för att kriget skulle få en annan utgång.


Utkom i november 2020.


Köp här på Brixham Books´ hemsida eller på nätbokhandlarna Bokus och Adlibris samt på Akademibokhandeln och övrig bokhandel.


ISBN 978-91-983041-7-6